รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

ด้วย โรงพยาบาลกันทรลักษ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงในตำแหน่งต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้