ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน)

ตามที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้มีประกาศ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายคาบ) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 6 ตำแหน่ง 30 อัตรานั้น บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
**ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้ผู้ผ่านประเมินเตรียมโทรศัพท์มือถือ หรือ Tablet มาห้องสอบ ในวันและเวลาตามประกาศ**