ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบข้อเขียน) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตามที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้มีประกาศ ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ รายละเอียดแนบท้ายประกาศ