ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์

การประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ดังนี้