สถานการณ์ Covid-19 ในประเทศไทย

Thailandอัพเดดล่าสุด: Loading...
ผู้ป่วยสะสม0
ผู้ป่วยรายใหม่0
เสียชีวิต0
หายแล้ว0
รักษาอยุ่ใน รพ.0
  • social rule

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภาษาไทย

อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่16/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าไข้ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ฉบับที่16/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเฝ้าไข้ผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล

อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์

STOP COVID-19 รู้เท่าทัน ป้องกันไว้ ห่างไกลโควิด19

STOP COVID-19 รู้เท่าทัน ป้องกันได้ ห่างไกลโควิด19 …….. ด้วยความปราถนาดีจาก โรงพยาบาลกันทรลักษ์ #ไม่ประมาทการ์ดอย่าตก

อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความชื่นชม นายณัฐพร หอมบุญ พนักงานขับรถ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอแสดงความชื่นชม นายณัฐพร หอมบุญ พนักงานขับรถ เก็บเงินได้ จำนวน 5,000 บาท นำส่งคืนเจ้าของ

อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต 1คนให้ หลายคนรับ

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ขอเชิญ ร่วมบริจาคโลหิต ให้โลหิต ให้ชีวิต 1คนให้ หลายคนรับ… …………………….. บริจาคได้ที่ งานชันสูตร

อ่านต่อ »

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลองหนองหญ้าลาด

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงาน จัดเจ้าเจ้าหน้าที่เข้าร่วม กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำคลองหนองหญ้าลาด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเก็จพระบรมชนกาธเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการการสร้างระบบและกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในระดับชุมชน

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) โครงการบูรณาการการสร้างระบบและกระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในระดับชุมชน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2564

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2564 ..ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรม

อบรมชี้เเจงการกระจายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Cup Spilt) เครือข่าย คปสอ.กันทรลักษ์

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานการอบรมชี้เเจงการกระจายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Cup Spilt) โดยได้วิทยากรจาก สปสช.เขต 10 นายประสิทธิ์บุญเกิด

อ่านต่อ »
ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2566

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2566 ….โดยมีนายแพทย์ลักษณะเลิศ

อ่านต่อ »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

อ่านต่อ »
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตามที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

อ่านต่อ »
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตามที่โรงพยาบาลกันทรลักษขอประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดวันเวลา

อ่านต่อ »
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

อ่านต่อ »
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

อ่านต่อ »

Link หน่วยงาน

HDC ศรีสะเกษ
KPI ศรีสะเกษ
Data Center
ระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
CFO ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สอบถามเพิ่มเติม

+66 45662121 - 5

ติดต่ออุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

+66 45661663

สายด่วน 1669