• social rule

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

RSV

ช่วงปลายฤดูฝนและต้นฤดูหนาว อย่าลืมดูแลคนที่คุณรัก…ให้ห่างไกลจาก… โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (RSV) https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=15306&deptcode=brc&news_views=1

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพยาบาลแห่งชาติ และ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

21 ตุลาคม ของทุกปี วันพยาบาลแห่งชาติ และ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ………….. …..วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมชนนี ในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาการพยาบาล และตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจ

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563

เนื่องในวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2563 ……………….. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดให้บริการทางทันตกรรม ฟรี!! ..ตรวจฟัน และถอนฟัน

Read More »
ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบของที่ระลึกแก่บุคลากรใหม่

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ก่อนวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลกันทรลักษ์ ประจำเดือนสิงหาคม 2563 นพ.บัณฑูร ลวรัตนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ

Read More »

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2564

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.) อำเภอกันทรลักษ์ ครั้งที่ 2/2564 ..ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย

Read More »
ข่าวกิจกรรม

อบรมชี้เเจงการกระจายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Cup Spilt) เครือข่าย คปสอ.กันทรลักษ์

นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯ เป็นประธานการอบรมชี้เเจงการกระจายบริหารจัดการบริการปฐมภูมิ (Cup Spilt) โดยได้วิทยากรจาก สปสช.เขต 10 นายประสิทธิ์บุญเกิด

Read More »
ข่าวกิจกรรม

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2566

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563 โรงพยาบาลกันทรลักษ์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2564-2566 ….โดยมีนายแพทย์ลักษณะเลิศ

Read More »
ข่าวกิจกรรม

ประชุม หารือ วางแผนการดำเนินงาน รับการประเมินคุณภาพสถานพยาบาล จาก สรพ

ประชุมเตรียมความพร้อม รับการประเมินคุณภาพสถาบันการพยาบาล (reaccredit) จาก สรพ. วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

Read More »

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

Read More »
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตามที่โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง

Read More »
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเพื่อเข้ารับการประเมินเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ตามที่โรงพยาบาลกันทรลักษขอประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ และกำหนดวันเวลา

Read More »
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

ประกาศโรงพยาบาลกันทรลักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ)

Read More »
ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)

โรงพยาบาลกันทรลักษ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

Read More »

Link หน่วยงาน

HDC ศรีสะเกษ
KPI ศรีสะเกษ
Data Center
ระบบใบแจ้งเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
CFO ศรีสะเกษ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ

สอบถามเพิ่มเติม

+66 45662121 - 5

ติดต่ออุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน

+66 45661663

สายด่วน 1669